symbio.pl

Blog poświęcony tematyce ekologii i zdrowemu odżywianiu.

Beauty

Jak działa współpraca fundacji z firmami?

Jak działa współpraca fundacji z firmami?

Współpraca na linii organizacje pozarządowe – firmy może przybierać bardzo zróżnicowane formy. W niniejszym artykule spróbujemy przyjrzeć się relacjom pomiędzy obydwoma podmiotami. Zapraszamy do lektury.

Wsparcie finansowe – podstawowe wsparcie na rzecz fundacji

Najprostszym modelem współpracy pomiędzy firmą a organizacją pozarządową jest jej finansowanie za pośrednictwem własnych środków. Dzięki temu fundacja OPP uzyskuje środki na:

  • własną działalność,

  • podejmowane cele statutowe,

  • współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Warto dodać, że współpraca z fundacją polegająca na częściowym lub całkowitym finansowaniu jej działalności niesie ze sobą określone korzyści wizerunkowe. Wiele przedsiębiorstw korzysta z tej formy promocji, budując w oczach klientów i kontrahentów swoje pozytywne public relations.

Wsparcie rzeczowe i merytoryczne – na czym polega?

Współpraca fundacji z firmami może również opierać się na tzw. wsparciu rzeczowym, czyli na przekazaniu niezbędnych artykułów i przedmiotów, które są wykorzystywane w ramach działalności statutowej. Przedmioty te mogą być niezbędne do wykonywania konkretnych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, a także mogą służyć do realizacji działań pomocniczych i organizacyjnych.

Współpraca może również odbywać się w przestrzeni merytorycznej. Polega ona na szeroko rozumianym doradztwie i konsultingu, w ramach którego firma (wyspecjalizowana w podejmowaniu określonych działań) posiada zespół, mogący zrealizować dany projekt w ramach podejmowanej przez fundację działalności.

Wspólna realizacja określonych projektów

Firma wraz z fundacją mogą wspólnie realizować projekty, których samodzielne wykonanie (przez którąkolwiek z nich) byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy ze względu na specyfikę przyznawania dotacji i grantów, do projektu nie może przystąpić pojedyncza firma lub wybrana organizacja. Co ciekawe, z takich rozwiązań korzystają fundacje onkologiczne dla dzieci, które wraz z podmiotami zewnętrznymi organizują:

  • wsparcie psychologiczne,

  • wypoczynek dla osób chorych,

  • aktywizację artystyczną.

W ten sposób działa m.in. fundacja Urtica Dzieciom, która organizuje dla dzieci (i dla ich opiekunów) wypoczynek. Dzięki temu osoby chore onkologicznie mogą – wraz z ich najbliższymi – cieszyć się wspólnie spędzonymi chwilami.

Warto też dodać, że wsparcie może być też realizowane poprzez podatek 1,5 procent, czyli dobrowolny odpis części przekazywanego podatku przez osoby fizyczne składające zeznania przed fiskusem.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij