Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Grzegorza Stupnickiego ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Ostapkowicza ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o powołaniu Pana Sebastiana Frydrych na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
W załączeniu Spółka przekazuje informacje o powołanym Prezesie Zarządu. 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”