Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.

26-04-2016 15:17:06 | Bieżący | EBI | 19/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że dniu 25 kwietnia 2016 Pan Tomasz Zarzyka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A z dniem 30 kwietnia 2016. Pan Tomasz Zarzyka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z przyczyn osobistych.
Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Bartosza Deptułę. Obecna, wspólna kadencja Zarządu upływa 29.04.2017r.

Pan Bartosz Deptuła ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra Finansów i Bankowości.
Przebieg kariery zawodowej:
Jatomi Fitness (Poland; 06.2015 – 12.2015) – Group CFO – interim project
Easy Pack / QIWI Post (Russia; 01.2013 05.2015) – CEO (also CFO function)
Esselte (Russia, Kazakhstan, Ukraine; 01.2008 01.2013) – CEO (also Finance Director, Country Sales Manager)
Esselte (Poland, Ukraine, Russia; 04.2002 04.2008) – Finance Director, Board Member (prev. Chief Accountant)
Hill and Knowlton (Poland; 01.2000 04.2002) – Finance Director

Pan Bartosz Deptuła nie prowadzi działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat pan Bartosz Deptuła był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych następujących spółek:
a) Esselte OOO (Rosja)
b) Esselte TOV (Ukraina)
c) Qiwi Post OOO (Rosja)
d) Pure Health and Fitness Sp. z o.o. (Polska)
e) Pure Health and Fitness sro (Czechy)
f) PT Pure Jatomi Fitness (Indonezja)
g) Jatomi Fitness PTE Ltd (Singapur)
h) Pure Health and Fitness SA (Rumunia)
i) Pure Jatomi Fitness SDN BHD (Malezja)
j) Jatomi Fitness Holding (Thailand) CO LTD
k) Jatomi Fitness (Thailand) CO LTD
l) Pure Fitness Sportif Tesis Isletmeciligi Limited Sirketi (Turcja)
m) Jatomi Fit Sp. Z o.o. (Polska)

W okresie ostatnich pięciu lat pan Bartosz Deptuła nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.

Pan Bartosz Deptuła nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Symbio Polska S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Bartosz Deptuła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu