Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.

07-08-2017 19:35:14 | Bieżący | EBI | 10/2017

Rada Nadzorcza Spółki Symbio Polska S.A. na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r. powołała Pana Marka Kacprowicza na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Ostapkowicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Obecna, wspólna kadencja Zarządu upływa 10 kwietnia 2020 roku.

W załączeniu informacje o powołanych członkach zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Marek Kacprowicz

Maciej Ostapkowicz