Rada Nadzorcza Spółki Symbio Polska S.A., na posiedzeniu w dniu 17 września 2009 roku, podjęła uchwałę o ponownym delegowaniu Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Sylwii Rybickiej do wykonywania czynności Członka Zarządu na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2009 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza z dniem 1 stycznia 2010 roku powołała Panią Sylwię Rybicką na stanowisko Prezesa Zarządu, z uwagi na fakt iż Pan Steve Sperelakis złożył rezygnację ze stanowiska Członka i Prezesa Zarządu z dniem 31 grudnia 2009 roku. Zmiana ta wynika z dostosowania polityki kadrowej spółki do nowych zadań stojących przed spółką w związku planowanym rozwojem. Pani Sylwia Rybicka, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej, jest związana ze spółką Symbio Polska S.A. od 6 lat. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu i posiada tytuł magistra ekonomii. Od 11 lat jest związana z funduszami inwestycyjnymi i posiada wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie finansów, organizacji i zarządzania. W roku 1998 pracowała jako analityk finansowy CARESBAC Polska S.A. W latach 1998 do 2001 była Oficerem Inwestycyjnym, a od 2001 do chwili obecnej pełni funkcje Prezes Zarządu Funduszu Północnego S.A. Równocześnie w latach 2003 -2005 pełniła funkcje Oficera Inwestycyjnego/Dyrektora Finansowego CARESBAC Polska S.A., a od 2005 roku do chwili obecnej – Wiceprezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. – Komplementariusza zarządzającego spółką CARESBAC SEAF Polska Sp. z o.o. S.K.A. (obecnie EECP I s.a.r.l.). Ponadto do chwili obecnej pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej spółki Matras S.A. z siedzibą w Katowicach.