Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

29-03-2013 11:26:30 | Bieżący | EBI | 8/2013

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 28 marca 2013 roku, uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze składu Rady Nadzorczej Emitenta odwołani zostali: Piotr Kalaman, Wojciech Budny, Leszek Czarny, Gary Dodge.
Jednocześnie do składu Rady Nadzorczej uchwałami nr 4-8 powołani zostali: Piotr Kalaman, Wojciech Budny, Izabela Cichocka, Leszek Czarny, Gary Dodge.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu