Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która podjęła uchwałę o odwołaniu, w związku ze złożoną rezygnacją, z funkcji członka Rady Nadzorczej: Pani Joanny Siempińskiej, Pani Magdaleny Lewandowskiej oraz Pana Marka Kacprowicza.
Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o powołaniu na członków Rady Nadzorczej: Pana Pawła Wiktorzaka, Pana Bartosza Morawskiego oraz Pana Krzysztofa Saczuka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.