27-12-2018 17:43:34 | Bieżący | EBI | 31/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 16/2018 oraz 18/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 roku Spółka zmieniła termin wykupu Obligacji Serii F z 31 grudnia 2018 roku na 31 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu