Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 16/2018 oraz 18/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, a także 31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku i 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku informuję, że w dniu 7 marca 2019 roku Spółka – za zgodą wszystkich obligatariuszy – dokonała zmiany warunków emisji obligacji serii F w taki sposób, że termin wykupu obligacji serii F przesunięto z dnia 8 marca 2019 roku na dzień 15 marca 2019 roku. Pozostałe postanowienia warunków emisji obligacji pozostały niezmienione.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.