Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

03-04-2018 15:45:31 | Bieżący | EBI | 6/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 30 maja 2018 r.

Spółka informuje, że raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 06 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu