01-02-2019 16:28:59 | Bieżący | EBI | 4/2019

Zarząd Symbio Polska S.A. (Spółka) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 09 stycznia 2019 r. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego został określony na dzień 14 lutego 2019 r.
Spółka informuje, że raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 05 lutego 2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu