Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 1 kwartał 2018 r.

27-04-2018 16:37:59 | Bieżący | EBI | 9/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. (Spółka) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za 1 kwartał 2018 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego został określony na dzień 11 maja 2018 r.
Spółka informuje, że raport kwartalny za 1 kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 7 maja 2018 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu