Zmiana Autoryzowanego Doradcy

18-03-2015 13:52:30 | Bieżący | EBI | 12/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej Spółka, Emitent) niniejszym informuję, że w dniu 17 marca 2015 roku została wypowiedziana umowa dotychczasowemu autoryzowany doradcy Invest Concept S.A. Jednocześnie w dniu wczorajszym Emitent zawarł umowę na pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Domem Maklerskim Capital Partners S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu