Złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.

18-03-2016 12:25:43 | Bieżący | EBI | 16/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo z Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 14 marca br. zawierające odpis pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku złożonego przez akcjonariuszy Spółki: EECP I S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) z siedzibą w Waszyngtonie (DC).
Spółka może w terminie 2 tygodni złożyć odpowiedź na pozew.
Sąd wyznaczył termin rozprawy na 27 kwietnia br.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu