Raport bieżący nr 1 2016
Data sporządzenia: 2016-01-05
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 04 stycznia 2016 roku otrzymał od TFI Capital Partners S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Symbio Polska S.A. Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2016.01.04_TFI_CP_zawiadomienie_KNF.pdf