Raport bieżący nr 4 2015
Data sporządzenia: 2015-01-29
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 roku otrzymał od TFI Capital Partners S.A. zawiadomienie o przekroczeniu 50% w ogólnej liczbie głosów w spółce Symbio Polska S.A. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
CP_zawiadomienie_KNF_28-1-2015.pdf CP zawiadomienie KNF 28-1-2015