Raport bieżący nr 9 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie od Symbio Impex Corporation o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2015 roku otrzymał od Symbio Impex Corporation zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Symbio Polska S.A. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Notification-2.pdf Notification of reduction share in the total votes at SYMBIO POLSKA S.A.