Raport bieżący nr 6 2016 K
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych – korekta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Wysyłamy ponownie raport bieżący nr 6/2016, ponieważ nie wskazaliśmy osoby reprezentującej Spółki.

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 03 czerwca 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby zobowiązanej – pierwszego Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Nazwa podmiotu dokonującego transakcji: CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Transakcja zawarta przez podmiot, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4_ lit. a Ustawy, w którego w strukturze organizacyjnej osoba blisko związana z osobą obowiązaną pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazanie instrumentu finansowego: akcje Symbio Polska S.A.
Transakcja kupna – transakcja pakietowa na rynku NewConnect: 252.727 akcji po cenie 3,55 zł za jedną akcję z dnia 31.05.2016 r. _transakcja dokonana przez Capital Partners Investment I FIZ_
Transakcja kupna – transakcja pakietowa na rynku NewConnect: 239.394 akcji po cenie 3,55 zł za jedną akcję z dnia 01.06.2016 r. _transakcja dokonana przez CP FIZ_
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Jednocześnie w dniu 03 czerwca 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby zobowiązanej – drugiego Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Nazwa podmiotu dokonującego transakcji: Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Transakcja zawarta przez podmiot, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4_ lit. a Ustawy, w którego w strukturze organizacyjnej osoba blisko związana z osobą obowiązaną pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazanie instrumentu finansowego: akcje Symbio Polska S.A.
Transakcja kupna – transakcja pakietowa na rynku NewConnect: 252.727 akcji po cenie 3,55 zł za jedną akcję z dnia 31.05.2016 r. _transakcja dokonana przez Capital Partners Investment I FIZ_
Transakcja kupna – transakcja pakietowa na rynku NewConnect: 239.394 akcji po cenie 3,55 zł za jedną akcję z dnia 01.06.2016 r. _transakcja dokonana przez CP FIZ_
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.