Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

22-12-2017 14:13:25 | Bieżący | EBI | 20/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o zawarciu w dniu 22 grudnia 2017 r. umowy z Biurem Doradczym „PROEKON” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2017 oraz 2018.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu