Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

01-12-2016 16:18:21 | Bieżący | EBI | 44/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o zawarciu w dniu 1 grudnia 2016 roku z Domem Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.

Umowę zawarto w związku z wygaśnięciem z dniem 30 listopada br. poprzedniej umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, zawartej z tym samym podmiotem.

Podstawa:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu