Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

29-01-2016 15:04:26 | Bieżący | EBI | 4/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o zawarciu w dniu 28 stycznia 2016 roku z Domem Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy. Umowę zawarto w związku z planowanym ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii I, których emisja będzie dokonana na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Symbio Polska S.A. z dnia 26 stycznia br.

Podstawa:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu