Raport bieżący nr 17 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie transakcji na akcjach Symbio Polska S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie _”Emitent”_ informuje o otrzymaniu od Pana Bartosza Deptuły – Wiceprezesa Zarządu Emitenta – powiadomienia o transakcji zawartej na akcjach Emitenta. Treść powiadomienia – w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Powiadomienie_o_transakcji.pdf Powiadomienie o transakcji zawartej na akcjach Emitenta