Zakończenie subskrypcji akcji serii H.

19-01-2015 05:59:40 | Bieżący | EBI | 4/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 05.01.2015 r. zakończyła się subskrypcja prywatna 2.000.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł spółki Symbio Polska S.A. Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 30.12.2014 r. Cena emisyjna akcji wynosiła 1,50 zł za jedną akcję.
Emisja akcji serii H został uchwalona przez NWZA w dniu 30 grudnia 2014 r. (uchwała nr 2).
W ramach oferty prywatnej 3 inwestorów objęło 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 1,50 za jedną akcję. Nie było redukcji akcji, przydzielono wszystkie akcje na które 3 inwestorów złożyło zapisy. Nie było subemitentów. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 05.01.2015 r. Łączne wpływy z emisji akcji serii H wyniosły 3.000.000 zł.Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej akcji serii H wyniosły 15.948 zł w tym:
– koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 15.948 zł,
– wynagrodzenie subemitentów 0 zł,
– sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0 zł,
– koszty promocji oferty 0 zł.

Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę jako koszty emisji i pomniejszą kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu