Wykup Obligacji Serii E

28-09-2018 16:38:58 | Bieżący | EBI | 23/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 17/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, informuje, że w dniu 28 września 2018 roku Spółka dokonała wykupu 500 Obligacji Serii E o łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.000 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu