Wykup Obligacji Serii D

29-06-2018 19:12:47 | Bieżący | ESPI | 6/2018

RB_ASO: Wykup Obligacji Serii D
Data: 2018-06-29
Firma: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 2018
Data sporządzenia: 2018-06-29
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykup Obligacji Serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. _ „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 5/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka dokonała wykupu 1.500 Obligacji Serii D o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.500.000 zł.