Raport bieżący nr 2 2017
Data sporządzenia: 2017-06-29
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FIZ
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.522.001
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.522.001
Udział głosów na tym ZWZ: 23,20%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 22,28%

2. CAPITAL PARTNERS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 5.038.140
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.038.140
Udział głosów na tym ZWZ: 76,80%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 73,74%2a. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2.340.582
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.340.582
Udział głosów na tym ZWZ: 35,68%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 34,26%

2b. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP ABSOLUTE RETURN
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2.681.712
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.681.712
Udział głosów na tym ZWZ: 40,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 39,25%