Raport bieżący nr 11 2015
Data sporządzenia: 2015-06-26
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FUNDUSZ INWES. ZAMKN.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 229.310
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 229.310
Udział głosów na tym WZA: 7,17%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,68%

2. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP EQUITY
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 845.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 845.000
Udział głosów na tym WZA: 26,41%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 24,63%

3. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP RETURN
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.005.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.005.000
Udział głosów na tym WZA: 31,41%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 29,29%

4. SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 163.295
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 163.295
Udział głosów na tym WZA: 5,10%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,76%

5. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC _podmiot zależny od SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS_
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 252.727
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 252.727
Udział głosów na tym WZA: 7,90%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,37%

6. EECP I SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 704.314
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 704.314
Udział głosów na tym WZA: 22,01%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 20,53%