Raport bieżący nr 2 2013
Data sporządzenia: 2013-04-03
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 28 marca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 marca 2013 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. EECP I SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 704.314
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 704.314
Udział głosów na tym WZA: 62,87%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,21%

2. SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 163.295
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 163.295
Udział głosów na tym WZA: 14,58%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 11,41%

3. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC _podmiot zależny od SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS_
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 252.727
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 252.727
Udział głosów na tym WZA: 22,55%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,66%