Raport bieżący nr 3 2016
Data sporządzenia: 2016-01-27
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 styczeń 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 stycznia 2016 r i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FUNDUSZ INWES. ZAMKN.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 229.310
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 229.310
Udział głosów na tym WZA: 7,12%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,68%

2. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP EQUITY
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 869.736
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 869.736
Udział głosów na tym WZA: 27,01%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 25,35%

3. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP RETURN
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.163.989
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.163.989
Udział głosów na tym WZA: 36,15%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 33,92%

4. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 252.727
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 252.727
Udział głosów na tym WZA: 7,85%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,37%

5. EECP I SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 704.309
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 704.309
Udział głosów na tym WZA: 21,87%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 20,53%