Raport bieżący nr 1 2019
Data sporządzenia: 2019-01-15
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 15 stycznia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 stycznia 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FIZ
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.522.001
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.522.001
Udział głosów na tym NWZ: 23,20%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 22,18%

2. CAPITAL PARTNERS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.037.008
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.037.008
Udział głosów na tym NWZ: 76,80%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 73,40%