Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 8 grudnia 2008 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała spółce Symbio Polska S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Symbio Polska S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§10 załącznika do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Steve Sperelakis – Prezes Zarządu