Umorzenie postępowania o unieważnienie Uchwały NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego.

16-06-2016 15:01:51 | Bieżący | EBI | 28/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I.

O wszczęciu postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym 16/2016 z dnia 18 marca br.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu