Uchwała Zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii H i umowa zobowiązująca do objęcia akcji.

14-06-2014 11:43:26 | Bieżący | EBI | 22/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. na podstawie uchwały nr 1 NWZA z dnia 13 maja 2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o wyznaczeniu ceny emisyjnej akcji serii H w wysokości 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) za akcje. Subskrypcja prywatna akcji serii H obejmuje od 500.000 do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja z wyłączeniem prawa poboru (uchwała nr 2 NWZA z dnia 13 maja 2014 r.). Akcje mogą być objęte wyłącznie za wkłady pieniężne i uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Jednocześnie w dniu 13 czerwca 2014 r. Zarząd Symbio Polska S.A. podpisał z Small Enterprise Assistance Funds (akcjonariuszem, który dotychczas posiadał 11,41% akcji i głosów Symbio Polska S.A.) umowę zobowiązującą do objęcia 714.286 akcji serii H po cenie emisyjnej 1,40 zł za każdą akcję. Zapłata za akcje nastąpi w dwóch transzach do 20 lipca 2014 r. i do 2 października 2014 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu