Uchwała w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii I

04-02-2016 13:42:04 | Bieżący | EBI | 5/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 lutego 2016 roku Zarząd KDPW podjął Uchwałę nr 75/16 w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 3.431.323 jednostkowych praw poboru akcji serii I Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 r., dla których dniem prawa poboru jest 8 lutego 2016 r.
  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu