Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 7 maja 2018 roku.

07-05-2018 16:28:41 | Bieżący | EBI | 11/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ 2018-05-07