Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. Symbio Polska Spółka Akcyjna (PLSMBI000013)

30-06-2016 17:58:46 | Bieżący | EBI | 31/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ Symbio Polska SA