Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.

28-06-2013 07:13:12 | Bieżący | EBI | 16/2013

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu

Załączniki:

SYMBIO 130627 tresc uchwał ZWZA