Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

26-06-2014 15:24:47 | Bieżący | EBI | 23/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał_ZWZ Symbio 26-06-14