Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.

26-06-2015 14:03:18 | Bieżący | EBI | 25/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku. Do uchwały nr 23 został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu

Załączniki:

Symbio Polska SA_treść podjętych uchwał_ZWZA_2015.06.25