Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 24 listopada 2014 r.

25-11-2014 09:10:40 | Bieżący | EBI | 34/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 listopada 2014 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania uchwały o odwołaniu wszystkich członków Rady Nadzorczej i uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej – pkt od 5 do 10 opublikowanego porządku obrad.Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał NWZA Symbio_24-11-2014