09-10-2018 15:25:46 | Bieżący | EBI | 27/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 października 2018 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał NWZ 2018-10-09