Treść uchwał podjętych na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 27 października 2017 r.

27-10-2017 17:57:14 | Bieżący | EBI | 15/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 października 2017 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał NWZ Symbio Polska SA