15-01-2019 15:10:12 | Bieżący | EBI | 2/2019

Zarząd Symbio Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Stupnicki – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał NWZ 2019-01-15