Terminy przekazywania raportów okresowych

17-01-2018 13:37:42 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;
– raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 11 maja 2018 roku;
– raport roczny za 2017 r. – 31 maja 2018 roku;
– raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;
– raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu