Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

20-01-2017 12:26:49 | Bieżący | EBI | 1/2017

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Raport za IV kwartał 2017 roku: 14 lutego 2017 r.
Raport za I kwartał 2017 roku: 12 maja 2017 r.
Raport roczny za 2016 rok: 31 maja 2017 r.
Raport za II kwartał 2017 roku: 11 sierpnia 2017 r.
Raport za III kwartał 2017 roku: 14 listopada 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu