Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

20-01-2016 12:59:17 | Bieżący | EBI | 2/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raport za IV kwartał 2015 roku: 12 lutego 2016 r.
Raport za I kwartał 2016 roku: 13 maja 2016 r.
Raport za II kwartał 2016 roku: 12 sierpnia 2016 r.
Raport za III kwartał 2016 roku: 10 listopada 2016 r.
Raport roczny za 2015 rok: 20 maja 2016 r.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu