Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

14-01-2015 11:44:22 | Bieżący | EBI | 2/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

Raport za IV kwartał 2014 roku: 12 lutego 2015 r.
Raport za I kwartał 2015 roku: 14 maja 2015 r.
Raport za II kwartał 2015 roku: 13 sierpnia 2015 r.
Raport za III kwartał 2015 roku: 13 listopada 2015 r.
Raport roczny za 2014 rok: 29 maja 2015 r.

Podstawa prawna:
§6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu