Raport bieżący nr 6 2017
Data sporządzenia: 2017-12-18
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe za rok 2017
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o powzięciu informacji na temat szacunkowych danych finansowych za rok 2017.
Przychody ze sprzedaży: 19,8 mln PLN _spadek o 30% w stosunku do roku 2016_
Strata netto: 3,4 mln PLN

Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w raporcie za IV kwartał 2017 roku.