symbio115 grudnia na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Symbio Polska SA. Spółka jest 58. debiutantem w roku 2008 i 82. firmą notowaną na alternatywnym rynku Giełdy. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja ekologicznej żywności. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 9,75zł

Adam Maciejewski – Członek Zarządu GPW, powitał nową spółkę na rynku NewConnect i powiedział, że większość osób pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego czym różni się żywność ekologiczna od zdrowej żywności.

– Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości. Miło mi widzieć znajome twarze, naszych pracowników, kontrahentów, akcjonariuszy, doradców i wszystkich sympatyków ekologicznej żywności – powiedział Steve Perelakis – Prezes Zarządu spółki. W swojej prezentacji Zarząd dzisiejszego debiutanta przedstawił zasady funkcjonowania rynku ekologicznej żywności, a także o planach związanych z rozwojem działalności spółki.

Autoryzowany Doradca Spółki: ECM Dom Maklerski S. A.

Przedmiot działalności

Działalność SYMBIO POLSKA dzieli się na dwie podstawowe grupy:

· produkcję i dystrybucję produktów żywnościowych na rynek krajowy i na rynki eksportowe – głównymi odbiorcami na rynku krajowym są sieci/sklepy z żywnością ekologiczną takie jak Organic Farma Zdrowia i Smak Natury, supermarkety Premium, Stokrotka, Bomi, Piotr i Paweł. Największą sprzedaż produktów detalicznych Emitent generuje w sieciach Carrefour, w których od roku tworzy „wyspy ekologiczne” tzn. wydzielone punkty sprzedaży w hipermarketach;

· produkcję surowców wykorzystywanych do celów spożywczych: owoce (truskawki i maliny, które stanowią około 65% całej produkcji oraz czarne porzeczki, aronia, jabłka, jagody leśne, wiśnie, jeżyny); warzywa (cukinie, cebula, marchew, fasolka szparagowa, pory, dynie).

Emitent współpracuje obecnie z ponad 300 gospodarstwami rolnymi i sprzedaje swoje produkty w całej Europie i Ameryce Północnej.

Odbiorcami towarów Emitenta są zakłady produkujące wsady jogurtowe w Anglii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych oraz inne firmy przetwórcze w Holandii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz Włoszech.

W roku 2006 Emitent wyeksportował ponad 2.000 ton mrożonych owoców i warzyw, tyle samo w 2007 r. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie informacyjnym, Emitent jest jednym z pięciu największych na świecie producentów mrożonych owoców ekologicznych, takich jak truskawki, maliny czy czarne porzeczki.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

  • 873.694 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 87 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 65.421 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki finansowe netto Emitenta (tys. zł):

  • 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.      244
  • 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.      322
  • 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.      248
  • 01.01.2008 r. – 31.03.2008 r.        80

Podstawa emisji:

W dniu 28.02.2008 r. NWZA Spółki podjęło uchwały mające na celu podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji od 1 do 873.781 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. podjął w dniu 07.05.2008 r. uchwałę określającą wielkość emisji akcji serii C do 308.000 akcji.

Cena emisyjna akcji serii C wynosi: 9,75 zł.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: 637.855 zł.

Akcje serii C były oferowane w terminie od 08.05.2008 r. do dnia 08.08.2008 r., w trybie oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Objętych zostało 65.421 akcji serii C przez 3 inwestorów.

Emisja akcji serii C została zarejestrowana w KRS w dniu 07.10.2008 roku.

Cele emisji:

Główne cele emisyjne Symbio Polska S.A. zakładają kontynuację dynamicznego rozwoju produktów detalicznych – głównie na rynku krajowym,  jak również na wsparcie eksport surowca. W pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest utworzenie wspólnie z włoskim kontrahentem spółki joint venture, dedykowanej rozwinięciu eksportu i importu ekologicznych produktów. Już teraz sprowadzane są cytrusy z Włoch do „ekologicznych wysp”, oferujących zdrowe warzywa i owoce (obecnie funkcjonuje ich 5). Prowadzone są rozmowy w kwestii sprzedaży soków i dżemów Symbio do Włoch.  Spółka przymierza się także do wprowadzenia nowych ekologicznych soków na polski rynek, przy współpracy z Duńczykami i Szwedami.