Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

02-04-2015 12:10:00 | Bieżący | EBI | 16/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. („Spółka”) niniejszym informuję, że w dniu 1 kwietnia 2015 roku wypowiedziała umowę pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy zawartą z Domem Maklerskim Capital Partners S.A., ze skutkiem na dzień wypowiedzenia.
W myśl Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka nie ma obowiązku korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu